A.Bigger.Splash.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG
 • 导演:卢卡·圭达尼诺
 • 编剧:大卫·凯根内奇,艾伦·佩奇
 • 主演:拉尔夫·费因斯,达科塔·约翰逊,马提亚斯·修奈尔,蒂尔达·斯文顿,奥萝尔·克莱芒,埃琳娜·布奇,莉莉·麦克梅纳米,科拉多·古赞蒂
 • 类型:剧情,悬疑,犯罪
 • 地区:意大利,法国
 • 又名:危情后乐园(港),池畔谜情(台)
 • 豆瓣:

A.Bigger.Splash.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG

假日惊情 A Bigger Splash (2015)

蓝光原盘 40.54GB 2017年04月09日 07时34分23秒

  A.Bigger.Splash.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG

 • ANY!
  • CPSUnit00001.cci(2 KB)
  • Content000.cer(144 B)
  • Content001.cer(352 B)
  • ContentHash000.tbl(879.46 KB)
  • ContentHash001.tbl(849.98 KB)
  • ContentRevocation.lst(1024 KB)
  • DUPLICATE
   • MKB_RO.inf(1024 KB)
   • MKB_RW.inf(1024 KB)
   • Unit_Key_RO.inf(64 KB)
 • BDMV
  • BACKUP
   • CLIPINF
    • 00000.clpi(504 B)
    • 00001.clpi(392 B)
    • 00002.clpi(1.11 KB)
    • 00003.clpi(1.11 KB)
    • 00007.clpi(324 B)
    • 00008.clpi(504 B)
    • 00010.clpi(1.11 KB)
    • 00011.clpi(728 B)
    • 00012.clpi(848 B)
    • 00016.clpi(292 B)
    • 00018.clpi(1.39 KB)
    • 00019.clpi(1.39 KB)
    • 00020.clpi(1.42 KB)
    • 00022.clpi(1.2 KB)
    • 00023.clpi(1.41 KB)
    • 00024.clpi(772 B)
    • 00025.clpi(608 B)
    • 00026.clpi(776 B)
    • 00027.clpi(1.18 KB)
    • 00028.clpi(1.35 KB)
    • 00029.clpi(1.23 KB)
    • 00030.clpi(928 B)
    • 00031.clpi(1.41 KB)
    • 00032.clpi(588 B)
    • 00033.clpi(932 B)
    • 00034.clpi(880 B)
    • 00035.clpi(2.76 KB)
    • 00036.clpi(708 B)
    • 00038.clpi(50.94 KB)
    • 00039.clpi(292 B)
   • MovieObject.bdmv(80.22 KB)
   • PLAYLIST
    • 00000.mpls(184 B)
    • 00001.mpls(154 B)
    • 00003.mpls(87.39 KB)
    • 00006.mpls(154 B)
    • 00007.mpls(184 B)
    • 00008.mpls(216 B)
    • 00009.mpls(216 B)
    • 00010.mpls(216 B)
    • 00015.mpls(2.09 KB)
    • 00016.mpls(184 B)
    • 00017.mpls(184 B)
    • 00018.mpls(184 B)
    • 00019.mpls(184 B)
    • 00020.mpls(184 B)
    • 00021.mpls(216 B)
    • 00022.mpls(216 B)
    • 00023.mpls(216 B)
    • 00024.mpls(216 B)
    • 00025.mpls(216 B)
    • 00026.mpls(216 B)
    • 00027.mpls(216 B)
    • 00028.mpls(216 B)
    • 00029.mpls(216 B)
    • 00030.mpls(216 B)
    • 00031.mpls(216 B)
    • 00032.mpls(216 B)
    • 00033.mpls(216 B)
    • 00035.mpls(474 B)
   • index.bdmv(2.45 KB)
  • META
   • DL
    • bdmt_eng.xml(476 B)
    • large_ref.jpg(55.89 KB)
    • small_ref.jpg(31.21 KB)
  • STREAM
   • 00000.m2ts(83.54 MB)
   • 00001.m2ts(8.82 MB)
   • 00002.m2ts(178.49 MB)
   • 00003.m2ts(178.83 MB)
   • 00007.m2ts(126 KB)
   • 00008.m2ts(83.21 MB)
   • 00010.m2ts(429.96 MB)
   • 00011.m2ts(183.1 MB)
   • 00012.m2ts(287.36 MB)
   • 00016.m2ts(1.56 MB)
   • 00018.m2ts(533.14 MB)
   • 00019.m2ts(514.76 MB)
   • 00020.m2ts(552.09 MB)
   • 00022.m2ts(426.12 MB)
   • 00023.m2ts(536.33 MB)
   • 00024.m2ts(217.8 MB)
   • 00025.m2ts(114.05 MB)
   • 00026.m2ts(206.85 MB)
   • 00027.m2ts(494.1 MB)
   • 00028.m2ts(578.07 MB)
   • 00029.m2ts(509.35 MB)
   • 00030.m2ts(317.23 MB)
   • 00031.m2ts(618.88 MB)
   • 00032.m2ts(98.78 MB)
   • 00033.m2ts(279.8 MB)
   • 00034.m2ts(295.03 MB)
   • 00035.m2ts(1.34 GB)
   • 00036.m2ts(150.67 MB)
   • 00038.m2ts(31.49 GB)
   • 00039.m2ts(1.59 MB)
 • RARBG.com.mp4(992.93 KB)
 • RARBG.com.txt(34 B)
 • disc.inf(148 B)