Shutter Island 2010 720p BluRay x264 DTS-WiKi
 • 导演:马丁·斯科塞斯
 • 编剧:莱塔·卡罗格里迪斯,丹尼斯·勒翰
 • 主演:莱昂纳多·迪卡普里奥,马克·鲁弗洛,米歇尔·威廉姆斯,派翠西娅·克拉克森,马克斯·冯·叙多,艾米莉·莫迪默,本·金斯利
 • 类型:剧情,悬疑,惊悚
 • 地区:美国
 • 又名:不赦岛(港),隔离岛(台),孤岛疑云,荒岛追凶,孤岛恐慌,关门岛,孤岛,艾什克里夫
 • 豆瓣:

Shutter Island 2010 720p BluRay x264 DTS-WiKi

禁闭岛 Shutter Island (2010)

BluRay-720P 6.56GB 2017年04月09日 09时03分42秒

  Shutter Island 2010 720p BluRay x264 DTS-WiKi

 • Shutter.Island.2010.720p.BluRay.x264.DTS-WiKi.mkv(6.56 GB)
 • Torrent downloaded from Demonoid.com.txt(47 B)