A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT
 • 导演:塞巴斯蒂安·莱里奥
 • 编剧:塞巴斯蒂安·莱里奥,刚扎洛·玛萨
 • 主演:丹妮拉·维加,弗朗西斯科·雷耶斯,路易斯·尼科,艾琳·库彭海姆,尼古拉斯·萨维德拉,安帕罗·诺格拉,内斯托尔·坎蒂利亚纳,亚历山德罗·高克,安东尼娅·泽格斯,塞尔吉奥·埃尔南德斯,罗伯托·法里亚斯,Eduardo Paxeco
 • 类型:剧情
 • 地区:智利,德国,美国,西班牙
 • 又名:好女人,奇妙女人,不思议女人(台),A Fantastic Woman
 • 豆瓣:

A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT

普通女人 Una mujer fantástica (2017)

BluRay-720P 1.27GB 2018年05月17日 12时47分44秒

  A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT

 • A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT.mp4(1.26 GB)
 • RARBG.txt(30 B)
 • Subs
  • 2_Eng.srt(47.62 KB)
  • 3_Eng.srt(64.35 KB)
  • A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT.idx(113.04 KB)
  • A.Fantastic.Woman.2017.SPANISH.720p.BluRay.H264.AAC-VXT.sub(8.82 MB)