Shutter.Island.2010.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
 • 导演:马丁·斯科塞斯
 • 编剧:莱塔·卡罗格里迪斯,丹尼斯·勒翰
 • 主演:莱昂纳多·迪卡普里奥,马克·鲁弗洛,米歇尔·威廉姆斯,派翠西娅·克拉克森,马克斯·冯·叙多,艾米莉·莫迪默,本·金斯利
 • 类型:剧情,悬疑,惊悚
 • 地区:美国
 • 又名:不赦岛(港),隔离岛(台),孤岛疑云,荒岛追凶,孤岛恐慌,关门岛,孤岛,艾什克里夫
 • 豆瓣:

Shutter.Island.2010.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT

禁闭岛 Shutter Island (2010)

蓝光原盘 41.98GB 2017年04月09日 09时03分42秒

  Shutter.Island.2010.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT

 • BDMV
  • BACKUP
   • CLIPINF
    • 00000.clpi(376 B)
    • 00001.clpi(420 B)
    • 00002.clpi(57.12 KB)
    • 00003.clpi(1.05 KB)
    • 00004.clpi(292 B)
    • 00005.clpi(292 B)
    • 00006.clpi(2.19 KB)
    • 00007.clpi(1.07 KB)
    • 00008.clpi(6.81 KB)
    • 00009.clpi(8.27 KB)
   • MovieObject.bdmv(794 B)
   • PLAYLIST
    • 00000.mpls(236 B)
    • 00001.mpls(482 B)
    • 00002.mpls(30.59 KB)
    • 00003.mpls(216 B)
    • 00004.mpls(216 B)
    • 00005.mpls(258 B)
    • 00006.mpls(272 B)
   • index.bdmv(192 B)
   • id.bdmv(104 B)
  • STREAM
   • 00000.m2ts(1.53 MB)
   • 00001.m2ts(49.12 MB)
   • 00002.m2ts(34.89 GB)
   • 00003.m2ts(321.21 MB)
   • 00004.m2ts(1.08 MB)
   • 00005.m2ts(1.14 MB)
   • 00006.m2ts(678.84 MB)
   • 00007.m2ts(282.65 MB)
   • 00008.m2ts(2.56 GB)
   • 00009.m2ts(3.23 GB)
 • CERTIFICATE
 • RARBG.com.txt(34 B)